Atherosclerose

Alle informatie over Atherosclerose

Bloedsomloop, de circulatie van het bloed

Aderverkalking is een aandoening waarbij vet in de bloedvatwand wordt afgezet. Om de risico's van atherosclerose te kunnen inschatten is het nuttig om de bloedsomloop te begrijpen. De belangrijkste taak van de bloedsomloop is het hele lichaam te voorzien van zuurstof en afvalstoffen zoals CO2 af te voeren uit verschillende organen. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor een goede circulatie van bloed is uiteraard het hart. Vanuit het hart gaat er een kleine en een grote bloedsomloop.

De kleine bloedsomloop loopt van de rechter kamer naar de linkerboezem via de longen en het belangrijkste van deze bloedsomloop is het bloed van zuurstof te voorzien. Via de longslagader die uit de rechter hart kamer komt, gaat zuurstof arm en CO2 rijk bloed richting de longen. In de longen wordt CO2 afgegeven aan de ingeademde lucht en wordt er zuurstof opgenomen in het bloed. Het zuurstofrijke bloed gaat vervolgens via de longader terug naar de linkerboezem, waar de grote bloedsomloop begint.

De grote bloedsomloop loopt van de linker hart kamer naar de rechter boezem en is bedoeld om alle organen van zuurstof te voorzien. Het zuurstofrijke bloed dat net uit de kleine bloedsomloop komt, verlaat het hart vanuit de linker kamer en komt in de aorta terecht. Vanuit de aorta zijn er allemaal aftakkingen die richting de organen gaan met zuurstofrijk bloed. Zo zijn er aftakkingen naar het hart (kransslagaders), richting de hersenen (halsslagader) maar ook andere aftakkingen richting de armen, benen en andere inwendige organen. De slagaders monden uit in de organen, waar de slagaders steeds smaller worden en uiteindelijk uitmonden in haarvaatjes. Deze haarvaatjes zijn zo dun dat er gassen uitgewisseld kunnen worden, net als in de longen. Echter in deze organen wordt zuurstof afgegeven in plaats van opgenomen en wordt CO2 opgenomen in het bloed in plaats van afgegeven. Nadat het zuurstof is afgegeven aan de organen, worden haarvaatjes weer groter en uiteindelijk monden ze uit in aders. Via deze grotere aders komt zuurstofarm bloed weer in de rechter boezem en begint de kleine bloedsomloop weer.

De grootste gevaren met betrekking tot aderverkalking is dat er vet afgezet wordt in halsslagader of de kransslagader. Als deze slagaders vernauwen door de vetafzetting, dan kan het hart of de hersenen te weinig zuurstof krijgen en kan er een hartinfarct of herseninfarct ontstaan. Een nog groter risico is wanneer er een bloedpropje op deze vaatvernauwing ontstaat en deze los schiet. Een dergelijk bloedpropje loopt dan vast in de hele dunne haarvaatjes, waardoor er geen zuurstof meer afgegeven kan worden.